Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Ama-Trustee

Ibhodi lama-Trustee

Ibhodi labaphathi

Mr_X_Dube

Mr. X. Dube

Mr. B.C. Mkhize

CLLR. Mrs. H.G.S. Mavimbela

Ms. H.G.S.
Mavimbela

Omele amalungu

Mr B. W Ndlovu

Mr. B. W. Ndlovu

Abamele umqashi

CLLR. Mr. M.V. Nyathi

CLLR. Mr. M.V.
Nyathi

CLLR. Mrs. N.V. Gumbi

Mrs. N.V.
Gumbi

CLLR. Y. Nair

CLLR. Y. Nair

CLLR. Mr. E.A. Talmage

Mr. E.A.
Talmage

Abamele iSikhwama se-Superannuation

Mrs. N.Montgomery

Mrs. N.
Montgomery

Mr. N.C.Bezuidenhout

Mr. N.C.
Bezuidenhout

Mr. K. Jaggeth

Mr. K. Jaggeth

Mr. J.A. Joubert

Mr. J.A. Joubert

MR. D. Hariram

Abamele isikhwama seRetirement

Ms. T.B. Mngadi

Ms. T.B. Mngadi

Ms. B.V. Sibiya

Ms. B.V. Sibiya

Mr. S.M. Khanyile

Mr. S.M. Khanyile

Mr. D.M. Madlala

Mr. D.M. Madlala

Mr. A.R. Hoosen

Mr. A.R. Hoosen

Abamele isikhwama se-Provident

Mr. N.N. Mhlungu

Mr. N.N. Mhlungu

Mrs. B.N. Magwaza

Mrs. B.N. Magwaza

Mr. D.A. Lemmer

Mr. D.A. Lemmer

Mr. F.F. Zama

Mr. F.F. Zama