Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Isikhangiso seNatal Joint Municipal Pension Fund (NJMPF) esivele kumaphephandaba esifundzawe nakazwelonke

Ngo 2015 i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF) isiphinde yaqhakanjiswa yiMboni ngokuphumelela iMiklomelo eyisikhombisa yeMboni. I-NJMPF isiphumelele imiklomelo eyishumi nesihlanu eminyakeni emihlanu edlule kwi-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) & the Council of Retirement Funds (Batseta).