Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Izikhungo zomhlalaphansi ezihamba phambili eNingizimu Afrika ziqhakambisa i-NJMPF

Izikhungo zoMhlalaphansi ezihamaba phambili eNingizimu Afrika ziqhakambisa i- Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds ngokudlula kobekulindelwe ngokusebenza ekuxhasweni kweMboni yomhlalaphansi.