Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

I-Newsletter ka June 2015

Isiphinde yakwenza lokho i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF); ngokuphumelela imiklomelo emibili kwi-Council of Retirement Funds for South Africa (Batseta); ngesikhathi kunomcimbi wemiklomelo ye-Imbasa Yegolide Fund Challenge eJohannesburg ngomhlaka 1June 2015.