Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Iphephandaba September 2015

Emva kwemiklomelo ye-Batseta (Council of Retirement Funds South Africa) etholwe yisiKhwama esikhathini esincane esedlule; isiKhwama sesiphinde sakwenza lokho ngokuphumelela kwi-Best Practices Industry Awards (BPIA) enikezwa abe-Institute for Retirement Funds Africa (IRFA)

Funda Kabanzi