Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Iphenphandaba November 2015

Unyaka ka 2015 ube omuhle kakhulu eZikhwameni zeNatal Joint Municipal Pension/Provident (NJMPF). I-NJMPF
ithole imiklomelo eminingi ezikhungweni ezahlukahlukene ziqhakambisa ukuphatha kanye namaqhinga amahle
okutshala imali ezikhwameni eziwasebenzisayo.

Funda Kabanzi