Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

EZAKAMUVA MAYELANA NOKUVALWA KWEZINTO EZWENI

Ngenxa yokuthi ukwehliswa kwamandla omnotho bekuyinto ebibhekwe ngamehlo abomvu izimakethe ezinyangeni ezedlule, intengo yokuthenga ivele isiyakuveza lokhu kumemezelwa kokwehliswa kwamandla omnotho.

Funda kabanzi.