Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Uncategorized

Umbiko Kasihlalo

Ngiyanamukela eMhlanganweni wama-73 Wonyaka.Sekuyihlandla lesibili lami leli nginguSihlalo we-Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds kanti kunginika injabulo enkulu ukwethula uMbiko kaSihlalo wamiNyaka Yonke onyakeni ophele zingu 31 March 2015.

Funda Kabanzi

Iphenphandaba November 2015

Unyaka ka 2015 ube omuhle kakhulu eZikhwameni zeNatal Joint Municipal Pension/Provident (NJMPF). I-NJMPF
ithole imiklomelo eminingi ezikhungweni ezahlukahlukene ziqhakambisa ukuphatha kanye namaqhinga amahle
okutshala imali ezikhwameni eziwasebenzisayo.

Funda Kabanzi

Iphephandaba September 2015

Emva kwemiklomelo ye-Batseta (Council of Retirement Funds South Africa) etholwe yisiKhwama esikhathini esincane esedlule; isiKhwama sesiphinde sakwenza lokho ngokuphumelela kwi-Best Practices Industry Awards (BPIA) enikezwa abe-Institute for Retirement Funds Africa (IRFA)

Funda Kabanzi

Izikhungo zomhlalaphansi ezihamba phambili eNingizimu Afrika ziqhakambisa i-NJMPF

Izikhungo zoMhlalaphansi ezihamaba phambili eNingizimu Afrika ziqhakambisa i- Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds ngokudlula kobekulindelwe ngokusebenza ekuxhasweni kweMboni yomhlalaphansi. Read More

I-Newsletter ka June 2015

Isiphinde yakwenza lokho i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF); ngokuphumelela imiklomelo emibili kwi-Council of Retirement Funds for South Africa (Batseta); ngesikhathi kunomcimbi wemiklomelo ye-Imbasa Yegolide Fund Challenge eJohannesburg ngomhlaka 1June 2015.

Read More

Isikhangiso seNatal Joint Municipal Pension Fund (NJMPF) esivele kumaphephandaba esifundzawe nakazwelonke

Ngo 2015 i-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF) isiphinde yaqhakanjiswa yiMboni ngokuphumelela iMiklomelo eyisikhombisa yeMboni. I-NJMPF isiphumelele imiklomelo eyishumi nesihlanu eminyakeni emihlanu edlule kwi-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) & the Council of Retirement Funds (Batseta).

Read More

Isaziso sokushintsha kwendawo lapho kuzobanjelwa khona i-Annual General Meeting

I-Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF) izoba ne-Annual General Meeting eCity Hill Church, Hillcrest ngomhlaka 27 November 2015 ngo 10:00am

Read More

Imiklomelo ye-Africa investor capital market and institutional investment

Imiklomelo ye-Africa investor capital market and institutional investment ethulwe eNew York kwi-Africa investor Summit

Read More