Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Izindaba

?>

Ngenxa yokuthi ukwehliswa kwamandla omnotho bekuyinto ebibhekwe ngamehlo abomvu izimakethe ezinyangeni ezedlule, intengo yokuthenga ivele isiyakuveza lokhu kumemezelwa kokwehliswa kwamandla omnotho.

Funda kabanzi. 

UHulumeni waseNingizimu Afrika uhlose ukwehlisa izinga lokubhebhetheka kweCorona ingakho uMongameli wezwe emezele ukumiswa kwakho konke ukusebenza esizweni izinsuku ezingu 21 kusukela kwamabili ngoLwesine mhlaka 26 Mashi kuya kumhlazingu 16 Epreli 2020.

Funda kabanzi.