Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-09-2714.159518.567316.5843

Avaliwe amahhovisi esikhwama kulesikhathi sokumiswa kokusebenza

UHulumeni waseNingizimu Afrika uhlose ukwehlisa izinga lokubhebhetheka kweCorona ingakho uMongameli wezwe emezele ukumiswa kwakho konke ukusebenza esizweni izinsuku ezingu 21 kusukela kwamabili ngoLwesine mhlaka 26 Mashi kuya kumhlazingu 16 Epreli 2020.

Funda kabanzi.