Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-02-2311.638216.245714.3231

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

i-NEWSLETTER YAMALUNGA Izindaba ezibuyekeziwe zekota – Disemba 2017
I-South African Local Government Bargaining Council (SALGBC) njengamanje bahlanganisa iziphakamiso mayelana nemboni yomhlalap-hansi, uma lezo ziphakamiso ziyavunyelwa ziyoba nomthelela omkhulu ekusebenzeni nasekubeni khona kweSikhwama sakho…Funda Kabanzi

i-NEWSLETTER YABAHOLA IMPESHENI Izindaba ezibuyekeziwe zekota – Disemba 2017
Siyakwamukela kwi-Newsletter yasehlobo yabahola impesheni ya-2017…Funda Kabanzi

EZAKAMUVA MAYELANA NOKUHLELEKA KABUSHA KWEMITHETHO
YEZIKHWAMA ZE KWAZULU-NATAL JOINT MUNICIPAL PENSION / PROVIDENT
Isikhwama seNatal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), eseNatal Joint Municipal Pension Fund (Retirement) neseKwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund kanye nawe njengelunga lesisodwa salezizikhwama…. Funda kabanzi


 

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

15/08/2017- Update on the South African Economy
Moody’s Investor Services did not publish a ratings review of South Africa on Friday as was widely anticipated.  Moody’s has South Africa’s long-term foreign and local currency debt ratings at Baa3, with a negative outlook. It is the only ratings agency that has South Africa’s foreign-currency and rand-denominated debt at investment grade….Funda isihloko

02/08/2017 – Update on the South African Economy
The South African Reserve Bank governor Lesetja Kganyago warned on Tuesday that the country’s economic recession could deepen unless there was policy certainty on mining and agriculture, the two sectors that contributed to growth in the first quarter……Funda Kabanzi

02/08/2017 – Update on the South African Economy
The Rand continues to weaken against all major currencies after a warning by Moody’s this week about political interference in the country’s economic policy, reignited fears regarding credit ratings downgrades.

 UPDATE ON THE SOUTH AFRICAN ECONOMY
Early this week, the South African Reserve Bank (SARB) leading business cycle indicator remained unchanged, at 95.8 pts for May compared to April. Six of the ten components decreased, while the remainder increased. The largest negative contribution came from lower business confidence, and the largest positive contribution came from an increase in the number of residential building plans passed.


 

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.