Exchange RatesR/$R/£R/€
2018-06-2113.708118.012415.8410

Funda indlela yoku-ngena ku-akhawunti yakho, ukuze uthole umbiko osesikhathini samanje

neSikhwama Sakho, Ukonga Kwakho, Ikusasa Lakho

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

IPHENPHANDA LOKWAZISA AMALUNGA IZINDABA ZEKOTA YONYAKA-NDASA 2018
Ukunyuka kwentela yezimpahla ezitolo I-VAT (Value Added Tax) esuke ku-14 yaya ku-15 wamaphesenti eqale ukusebenza kusukela lulunye ku-Mbasa kulonyaka ka-2018….Funda Kabanzi

IPHENPHANDA LOKWAZISA ABAHOLA IMPHESHENI IZINDABA ZEKOTA YONYAKA-NDASA 2018
Ukunyuka kwentela yezimpahla ezitolo I-VAT (Value Added Tax) esuke ku-14 yaya ku-15 wamaphesenti eqale ukusebenza kusukela lulunye ku-Mbasa kulonyaka ka-2018…..Funda Kabanzi

EZAKAMUVA MAYELANA NOKUHLELEKA KABUSHA KWEMITHETHO
YEZIKHWAMA ZE KWAZULU-NATAL JOINT MUNICIPAL PENSION / PROVIDENT
Isikhwama seNatal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), eseNatal Joint Municipal Pension Fund (Retirement) neseKwazulu-Natal Joint Municipal Provident Fund kanye nawe njengelunga lesisodwa salezizikhwama…. Funda kabanzi


 

IZINDABA ZAKAMUVA KWA-NJMPF

INCREASED EFFORTS TO TRACE BENEFICIARIES
Lessons from the Natal Joint Municipal Pension Funds (NJMPF)
The FSB strongly emphasises that the primary purpose of pension funds is to pay benefits to their members and they must, therefore, find ways to trace and pay these beneficiaries….read more.

THE NJMPF DRIVING INCLUSIVE,TRANSPARENT,AND SUSTAINABLE PRACTICES THROUGH INNOVATION,GOOD GOVERNANCE AND FINANCIAL LITERACY.
South African laws and regulatory institutions already exert a certain
amount of stringent authority over the retirement funding industry..read more.read more

GREAT EXPECTATIONS
NJMPF is a Provincial Retirement Fund which provides retirement funding benefits for municipal employees in the Province of KwaZulu-Natal (South Africa).
The NJMPF is recognised globally for excellence in governance, investments,
treating customers fairly, financial literacy programmes and best practices in retirement funding services…..read more.

 


 

Inani lempahla yesikhwama

R18 biliyoni

Amalunga Asasebenza

21 000+

Abahola impesheni

9000+

Izikhwama zakho

Isikhwama siphethe iZikhwama ezintathu okuyiSuperannuation kanye neSikhwama seRetirement okuyizikhwama ezichaziwe zemihlomulo, kanye neSikhwama se-Provident okuyiSikhwama esichaziwe esikhokhelwa imali.